KEPENTINGAN PERJUANGAN MENEGAKKAN POLITIK DAN NEGARA ISLAM

Tabiat aqidah ianya menjurus kearah menjelmakan amal, jihad dan
haraki. Aqidah bukannya suatu doktrin kaku yang tidak menghasilkan
apa-apa tindakan atau amal. Jelmaan aqidah yang hakiki dapat dilihat
pada sirah perjuangan Rasul saw dan partisipasi para sahabat dalam
jihad dan haraki. Manifestasi aqidah mereka adalah cetusan dari
tuntutan firman Allah yang bermaksud :

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang
beriman kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak ragu (dalam
keimanan itu) dan mereka berjihad dengan harta benda mereka serta diri
mereka pada jalan Allah. Merekalah orang-orang yang benar (dalam
menghayati keimanan/aqidah) (al-hujarat : 15)

Ayat di atas memperlihatkan kepada kita bahawa keimanan menghasilkan
keyakinan kepada Allah dan Rasul serta mencetuskan jihad dan
perjuangan dalam kehidupan seseorang yang beriman itu. Ini dapat
dilihat melalui penegasan Sayyid Qutub yang mengambarkan konsep aqidah
yang hidup dan haraki di mana ia mengatakan :

 Ketika al-Quran itu membina aqidah dalam hati nurani ummah pada waktu
yang sama pula ia sama-sama mengharungi perjuangan menentang
masyarakat jahiliyyah, berbimbingan tangan dengan ummah Islam;
sepertimana ia berbimbingan tangan mengharungi perjuangan hebat
mengikis sisa-sisa jahiliyyah dari hati nurani manusia, dari moral dan
realiti hidup mereka dan dari percaturan inilah lahirnya pembinaan
aqidah itu, bukan dalam bentuk teori dan tidak pula dalam bentuk
teologi serta bukan dalam bentuk perdebatan, tetapi dalam bentuk
jamaah yang hidup dan penyusunan haraki yang langsung mengenai
kehidupan yang terjelma dalam jamaah muslimin itu sendiri ..." (1)

Tabiat Perjuangan Islam

Aqidah yang hakiki akan menjelmakan amal dan perjuangan. Rasulullah
saw dan para sahabat telah mengariskan manhaj dalam menampilkan amal
dan perjuangan dalam Islam sepertimana yang di kehendaki oleh Allah.
Dan satu tabiat serta sunnah Rasul saw dan para sahabah bahawa jelmaan
amal dan perjuangan itu haruslah direalisasikan melalui amal jamaiy
dan haraki (berjamaah/berparti dan berorganisasi). Perjuangan secara
berjamaah atau berparti ini adalah sunnah rasul dan sunnah para
rasul-rasul yang terdahulu yang tercatat dalam al-Quran.

Firman Allah yang bermaksud : Dan berapa banyak dari nabi-nabi yang
telah berperang dengan disertai oleh ribbiyyun (golongan pengikut
yang taat kepada Allah), mereka tidak merasa lemah akan apa yang
menimpa mereka pada jalan Allah....(ali-Imran 146)

Firman Allah yang bermaksud : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah
kamu pembantu-pembantu agama Allah, sepertimana yang diucapkan oleh
Isa putera Maryam kepad pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah
pembantu-pembantu ku pada jalan Allah ?. Lalu berkatalah
pengikut-pengikutnya yang setia : Kamilah pembantu agama Allah....
(as-Saff 14)

Firman Allah yang bermaksud : Katakanlah : inilah jalanku yang lurus,
aku bersama pengikut ku menyeru ke jalan Allah dengan keterangan yang
nyata... (Yusuf 108)

Firman Allah yang bermaksud : Dan hendaklah ada di kalangan kamu suatu
ummah (kumpulan) yang menyeru kepada kebaikan. Dan memerintahkan
kepada ma'aruf serta mencegah dari kemungkaran. Dan merka itulah
orang-orang yang beruntung (ali Imran 104)

_______________________________________________________________________________

(1)  Sayyid Qutub. Petunjuk sepanjang jalan
 

Kepentingan Berpolitik Untuk Menegakkan Daulah Islam

Firman Allah yang bermaksud : Sesungguhnya Allah menyuruh kalian
menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan
adil ... (an-Nisa' 58)

Ayat di atas menunjukkan Allah memerintahkan umat Islam agar
menyerahkan amanah mereka kepada orang yang layak. Dan di antara
amanah yang paling besar ialah amanah untuk 'menegakkan agama dan
memerintah dunia ini dengan agama itu'. Ini adalah amanah kepimpinan
ummah dan negara. Kerana kewujudan kepimpinan ummah dan negara
(politik) ialah untuk menegakkan agama dan memerintah dunia (politik)
dengan agama itu. Oleh itu menjadi kewajiban apabila memilih pemimpin
negara dan politik hendaklah memilih yang layak memikul amanah itu.
Allah telah perjelaskan kepada kita ciri-ciri kepimpinan yang layak.
Antaranya ialah :

Firman Allah yang bermaksud : Sesungguhnya pemimpin kamu adalah Allah,
RasulNya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan solat,
mengeluarkan zakat dan mereka tunduk (kepada Allah)
(al-Maidah 55)

Kita tidak dapat melantik kepimpinan politik negara setakat ini
melainkan melalui proses politik yang ada sekarang ini. Oleh itu
menjadi tanggung jawab kita untuk melibatkan diri dengan perjuangan
politik untuk menggangkat pemimpin politik dan negara yang layak.
Melantik orang yang tidak layak untuk memikul amanah yang besar itu
akan membahayakan ummah dan negara.

Sabda Rasulullah saw : Jika amanah disia-siakan, tunggulah saat
kehancuran. Ada sahabat bertanya : bagaimana menyia-yiakannya ?
Baginda saw menjawab : jika urusan diserahkan kepada yang bukan
ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya (al-Bukhari)

Begitu juga Allah memerintahkan kita melaksanakan dan menghukum
manusia dengan adil. Bagaimana kita hendak menghukum manusia dengan
adil kalau kita tidak menguasai pemerintahan negara. Kita perlu kepada
pemerintahan untuk mengubah dasar perundangan negara agar dasar itu
berada dalam acuan Islam. Bila dasar perundangan telah Islam, barulah
mahkamah dapat memutuskan hukum berdasarkan hukum Islam yang adil. Ini
juga memperlihatkan kepada kita betapa perlunya kita menegakkan
pemerintahan Islam yang mana cara untuk menegakkannya adalah kembali
kepada penglibatan dengan kerja-kerja politik.

Berkata Imam al-Mawardi : Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan
para ulama'bahawa hukum menegakkan khilafah (daulah) adalah fardhu
kifayah, seperti jihad dan sebagainya...(2)

Berkata Sheikh Taqiyuddin an Nabhani : Tanpa adanya daulah, kewujudan
Islam sebagai aqidah dan sistem kehidupan akan menjadi pudar, yang ada
hanya Islam sebagai upacara peribadatan serta sifat akhlakiyyah
semata-mata. Kerana itu daulah Islam harus tetap ada dan keberadaannya
bukan untuk sementara. (3)

Berkata assyahid Abdul Qadir Audah : Sesungguhnya Islam mewajibkan
seluruh manusia mematuhi seluruh hukum yang diturunkan Allah dan
mewajibkan mereka supaya berhakimkan kepada hukum itu dan menjalankan
hukuman dan pemerintahan dengan hukum yang diturunkan Allah sahaja,
bukan dengan hukum lain. Pengertian dan kesimpulan dari semuanya ialah
bahawa hukum dan pemerintahan itu adalah salah satu dasar dan sumber
asli Islam, yang merupakan tiang tempat tegaknya dan doktrin
Islam (4)
 

(2)  Imam al-Mawardi . al-Ahkam as-Sulthoniyyah
(3)  Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani . Nazhomul hukmi fil Islam
(4)  as-Syahid Dr Abdul Qadir Audah . Harta dan pemerintahan dalam Islam
 
 

Berkata Dr Yusuf al-Qardhawi : ...ijma' umat yang kukuh, yang diyakini
sepanjang sejarah, bahawa Islam adalah aqidah dan syariah, agama dan
daulah, ibadah dan qiyyadah, salat dan jihad, bahawa Rasullullah saw
adalah pemimpin pertama bagi daulah Islam, dan para penganti baginda
selepas itu juga mengikuti jalannya yang telah diterokai...(5)

Berkata Dr al-Qardhawi lagi : Sejarah Islam telah mengungkapkan kepada
kita bahawa Rasullullah saw telah berusaha sedaya mungkin dengan
mengerahkan kekuatan dan pemikiran dengan dukungan wahyu untuk
mendirikan daulah Islam bagi dakwah dan penyelamat ummah (6)
homepage