TERJEMAHAN PENGAKUAN BERSUMPAH DR. MUNAWAR AHMAD ANEES - BHG 5 (AKHIR)
 
 

204. Saya telah mempunyai reputasi yang terkenal di seluruh dunia sebagai seorang cendiakawan yang dihormati. Ianya mengambil masa selama bertahun-tahun untuk mencapai status ini. Senarai buku (bibliografi) kerja-kerja saya dikepilkan bersama dengan pengakuan bersumpah ini adalah bukti kerja-kerja saya. Para penangkap saya untuk tujuan jenayah mereka telah menghancurkan imej saya secara tidak adil.

205. Saya tidak nelakukan apa-apa kesalahan dan saya tidak bersalah. Tuhan mengetahuinya.

Dan saya membuat pengakuan yang serius dan teliti ini mempercayai ianya adalah benar dan dengan sifat murni mengikut syarat-syarat yang terkandung di dalam Akta Undang-Undang Keterangan 1960.
 
 

BHG 4 BHG 1

Sumber Asal : http://members.tripod.com/~bantahan/anees4.htm

Terjemahan Keris Tamingsari